Acest site folosește cookie-uri pentru a oferi o experiență îmbunătățită de utilizare.
Dacă doriți să aflați mai multe despre rolul acestora sau modalitățile prin care vă puteți modifica setările, va rugăm să consultați Cookies
Prin continuarea navigării pe acest site, vă exprimați acordul cu privire la politica companiei legată de folosirea cookie-urilor, disponibilă AICI.  

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII

“Gaseste forma speciala a tandretei tale”
organizata de Mondelez Romania S.A.
(perioada: 28 septembrie 2018 – 23 noiembrie 2018)

Art. 1 – Organizatorul

1.1 Organizatorul campaniei promotionale cu premii Gaseste forma speciala a tandretei taleeste (denumita in continuare „Promotia/Concurs”) Mondelez Romania S.A. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6905/2010, capital social 1.045.798,4 RON, cod unic de inmatriculare 1097530, fiind inregistrat ca operator de date personale cu nr. 50. Campania promotionala se desfasoara prin intermediul KINECTO INTERNATIONAL (denumita in continuare "Imputernicit") cu sediul Romania, Str. George Enescu nr 11-1A, etaj 7, birou 2, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/1045/2003, Cod Unic de Inregistrare RO15159048 si MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul în Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucureşti, tel. 021.224.40.20, fax. 021.224.57.31, Cod Fiscal Nr. RO13351917, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, reprezentata legal de Marian Seitan, in calitate de Director General, , denumita in continuarea „Subimputernicit”.

1.2 In ceea ce priveste operatiunile privind colectari si/sau prelucrari de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de catre Organizator, si de fiecare dintre societatile implicate in desfasurarea campaniei (Imputernicitii si Subimputernicitii Organizatorului).

1.3 Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.4 Prin participarea la acest concurs si prin exprimarea acordului solicitat in casuta de bifat, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului.

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a Promotiei

2.1 Promotia este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei.

2.2 Promotia va incepe pe data de 28 septembrie 2018, ora 00:00:01 si va dura pana la 23 noiembrie 2018, ora 23:59:59.

Art. 3 - Regulamentul oficial al Promotiei

3.1 Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

 • in format electronic, prin accesarea website-ului promo.milka.ro,
 • in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, sau la adresa de e-mail consumator@mdlz.com
 • de asemenea, informatii detaliate privind organizarea Promotiei pot fi solicitate telefonic, la linia telefonica (021) 233 04 05 (numar de telefon cu tarif normal), de luni pana vineri, intre orele 09:00 – 17:00 (cu exceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale).

3.2 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Promotiei. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul promo.milka.ro.

Art. 4 - Dreptul de participare

4.1 Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inceperii promotiei, au implinit varsta de 18 ani si care detin carte de identitate.

4.2 Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:

 • anga­jatii companiei Mondelez Romania S.A., ai companiilor din acelasi grup cu aceasta si ai distribuitorilor acesteia;
 • angajatii KINECTO INTERNATIONAL si angajatii MEDIAPOST HIT MAIL SA;
 • angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei.

De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie.

Art. 5 – Produsele participante

5.1 Prin Produse Participante se va intelege ca urmatoarele produse distribuite de catre Organizator pe piata din Romania pe care sunt aplicate etichete promotionale participa la Promotie:

Milka Strawberry 100g

Milka Caramel Double Filled 100g

Milka Oreo 100g

Milka Chocolate Mousse 100g

Milka Raspberry Creme 100g

Milka Hazelnuts 100g

Milka Alpine Milk 100g

Milka Raisins & Nuts 100g

Milka Noisette 100g

Milka Cow Spots 100g

Milka Bubbly White 95g

Milka Bubbly Milk 90g

Milka Collage Raspberry 93g

Milka Collage Caramel 90g

Milka Triple Choco 90g

Milka Triple Caramel 90g

Milka Oreo Sandwich 92g

Milka Peanut Crispy Caramel 90g

Milka Caramel 100g

Eticheta promotionala este alcatuita din:

 • o fila in care sunt prezentate premiile promotiei;
 • o fila verso cu forma de tandrete si versuri;
 • o baza adeziva aflata in contact direct cu ambalajul produselor, pe care se afla tiparit un cod unic alfanumeric, format din 8 caractere

5.2 Ambalajul promotional (format din ambalajul tabletei si eticheta promotionala descrisa mai sus si atasata pe acesta) in original trebuie pastrat integral pentru validarea premiilor.

5.3 Dupa data incheierii campaniei promotionale, produsele participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale.

5.4 Produsele participante la promotie sunt disponibile in limita stocului existent.

Art. 6 – Premiile Promotiei

6.1. In cadrul Promotiei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, urmatoarele premii:

Natura premiului

Cantitate totala

Valoare neta per buc

(tva inclus)

Total valoare neta

(tva inclus)

[nr buc]

[lei]

[lei]

Troller

300

413.09

123927

eBook Reader

600

377.33

226398

Mouse Milka

2000

31.76

63520

DESCRIERE PREMII:

Troller – Material: 100% din polipropilena + 100% Policarbonat pur; Dimensiuni: cca. 34x55x20 cm; Material interior: nailon; Maner extensibil in 3 trepte; Blocare TSA; Doua manere separate: in partea de sus a valizei si pe partea laterala a valizei; 4 roti din cauciuc cu sistem "wear & mute"

eBook Reader – E-cititor la nivel de incepator, cu un afisaj de 6-inch high-end E Ink Carta; Wi-Fi mode incorporat pentru o citirea usoara, chiar si in timpul deplasarii; Dictionar incorporat; Tip ecran: E-Ink; Tehnologie ecran: E-Ink; Diagonala: 6 inch; Rezolutie :800 x 600;

Mouse – Material: ABS; Dimensiuni: 11x6x3 cm - Dimensiune deschisa; Greutatea neta a produsului: 52 g; Sunt necesare baterii 2xAAA; Distanta de operare: pana la 10 m

6.2. Valoarea neta totala a premiilor ce pot fi oferite in cadrul Promotiei este de 413845 LEI (TVA INCLUS). Valoarea premiilor a fost calculata la un curs de 1 euro = 4.659 ron (*curs BNR din data 09.07.2018).

6.3. Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre premiile Promotiei nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari.

Art. 7 – Mecanismul desfasurarii Promotiei

7.1. Conditii privind inscrierea valabila in Promotie

7.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promotie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 1. Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
 2. Participantul se va inscrie la Promotie exclusiv prin transmiterea unuia sau mai multor Coduri de pe Produsele Participante in oricare dintre modalitatile si cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Art. 7.2. de mai jos;
 3. Inscrierea se va face exclusiv in perioada Promotiei mentionata la Art. 7.2.1 de mai jos;
 4. Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, personal, apartinand oricareia dintre retelele de telefonie mobila Telekom, Orange sau Vodafone;
 5. Se vor califica pentru premiul constand in Mouse acei Participanti care au cumulat in Cont (definit conf Art 7.2.4) cel putin 1 Cod valid.
 6. Se vor califica pentru premiul constand in eBook Reader acei Participanti care au cumulat in Cont (definit conf Art 7.2.4) cel putin 3 Coduri valide, apoi la fiecare calup de 3 coduri valide.
 7. Se vor califica pentru premiul constand in Troller acei Participanti care au cumulat in Cont (definit conf Art 7.2.4) cel putin 4 Coduri valide, apoi la fiecare calup de 4 coduri valide.

7.2. Modalitatile de inscriere in Promotie

7.2.1.  Participantii se pot inscrie in Promotie oricand, incepand cu data de 28 septembrie 2018 (ora 00:00:01) si pana la data de 23 noiembrie 2018 (ora 23:59:59).

7.2.2. Participantii vor trimite Codurile in oricare dintre urmatoarele doua modalitati:

 1. Prin expedierea, in perioada 28 septembrie 2018 - 23 noiembrie 2018, unui SMS la 1878 (numar cu tarif normal, in retelele Orange, Vodafone si Telekom) continand codul unic din interiorul etichetei promotionale.
 2. Online, prin completarea unui formular de inscriere disponibil la accesarea website-ului promo.milka.ro. Acest formular va fi completat de catre Participant prin indicarea obligatorie a urmatoarelor informatii: Codul, numarul telefonului mobil personal (numar valid activ in retelele de pe teritoriul Romaniei).

Indiferent de modalitatea de inscriere (web sau SMS), participantii la promotie trebuie sa pastreze ambalajul sau ambajalele promotionale ce au atasate eticheta promotionala continand codul unic, integrale si in original, pentru validarea ulterioara a premiului.

7.2.3. Organizatorul va genera automat, in sistem electronic, un cont („Contul”) aferent fiecarui numar de telefon mobil utilizat sau mentionat prin modalitatile de participare indicate la Art 7.2.2 (1) si 7.2.2 (2). Acest Cont va cumula toate Codurile transmise de catre participanti prin oricare dintre modalitatile de participare mentionate la Art 7.2.2 (1) si Art. 7.2.2 (2), indiferent daca acestea sunt valide sau nu. Contul nu trebuie confundat cu Contul de utilizator descris in cadrul Art 7.2.4.

7.2.4.Participantul are optiunea de a se inscrie ca utilizator pe site prin bifarea optiunii „Inregistreaza-te” valabila dupa introducerea unui cod si completarea unui formular de creare cont utilizator ce va contine urmatoarele date: nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon si parola. Acest cont de utilizator nu trebuie confundat cu contul de participant descris in articolul 7.2.3. Contul de utilizator va putea fi accesat prin sectiunea „Contul meu” si ii va permite participantului sa aiba acces la informatii precum:

 • Codurile introduse in promotie
 • Afisare premiu acolo unde este cazul;
 • Participarea la promotie nu este restrictionata de crearea unui cont de utilizator
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida inscrierile participantilor care incearca sa fraudeze Regulamentul prin folosirea de date care nu le apartin sau combinatii de date personale si date care nu le apartin (ex. Nume, prenume participant si numar de telefon al unui alt membru al familiei; combinatii de adrese de email diferite cu numere de telefon diferite etc).

7.2.5. Acelasi Cod poate fi transmis o singura data si numai in una dintre modalitatile prevazute la Art 7.2.2 (1) si 7.2.2. (2). In cazul in care acelasi Cod va fi receptionat de catre Organizator pentru doua sau mai multe Conturi (numere de telefon mobil diferite) acesta va fi luat in considerare doar pentru Contul corespunzator primei inscrieri, ordinea inscrierilor fiind cea cronologica raportata la ora receptiei in baza de date a Organizatorului si nu la momentul trimiterii Codului.

7.2.6. Un Participant poate inscrie in concurs maxim 10 coduri intr-o zi calendaristica, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa (SMS si/sau web). Orice alt cod introdus dupa primele 10 intr-o zi calendaristica va fi luat in considerare daca va fi transmis ulterior, in perioada de desfasurare a promotiei. Organizatorul nu va fi facut responsabil pentru acele coduri valide pe care Participantul nu le poate inscrie din acest motiv.

7.2.7. Nu vor fi luate in considerare mesajele de inscriere transmise in urmatoarele conditii:

 • Daca acestea sunt transmise in afara perioadei Promotiei;
 • Daca Participantii transmit Coduri care sunt fie eronate, fie incomplete, care contin orice alte caractere suplimentare sau care au mai fost transmise anterior;
 • Daca Participantii folosesc pentru transmiterea SMS-urilor sau, dupa caz, indica in formularul online de pe site-ul promo.milka.ro numere de telefon nevalabile, nealocate, care nu pot fi identificate sau nu apartin uneia dintre retelele de telefonie de pe teritoriul Romaniei.
 • Daca, din motivele mentionate la Art 7.2.8, contul Participantului a fost blocat anterior momentului transmiterii Codurilor.
 • Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.

7.2.8. Daca un Participant trimite consecutiv 10 (zece) sau mai multe mesaje de inscriere ce contin Coduri eronate, incomplete, informatii si/sau orice alte caracter suplimentar sau care au mai fost trimise anterior, dupa caz, acestuia i se va bloca accesul la Contul ce i-a fost generat, in sensul ca acele coduri transmise ulterior blocarii contului nu vor fi luate in considerare; in functie de modul de introducere a codurilor, participantul va primi un sms conform articolului 7.2.9.(2) d sau un mesaj pe website-ul promotiei conform articolului 7.2.10.(2) d. Participantul poate solicita deblocarea contului prin contactarea Organizatorului la numarului de telefon 021.233.04.05 (tarif normal in reteaua Romtelecom), de luni pana vineri, intre orele 09:00 - 17.00 (cu exceptia zilelor libere legale). In scopul verificarii exactitatii si/sau veridicitatii Codurilor unice expediate de catre Participant, operatorul infoline desemnat de catre Organizator poate solicita Participantului indicarea Codurilor, a numarului de telefon de pe care s-a facut inscrierea sau care a fost indicat pentru inscriere (in cazul in care inscrierea s-a facut online), precum si informatii privind ambalajul produselor participante de natura sa dovedeasca respectarea Regulamentului. In cazul in care Participantul nu poate furniza informatii suficiente pentru lamurirea situatiei inscrierilor pe care le-a efectuat, contul va ramane blocat. In cazul in care dupa realizarea verificarilor si confirmarea datelor primite de la Participant operatorul infoline decide ca acesta a respectat regulile promotiei va debloca Contul intr-un interval de maxim 72h de la incheierea apelului telefonic.

Codurile valide transmise dupa blocarea contului nu isi pierd valabilitatea, acestea putand fi inscrise in contul Participantului doar daca vor fi retrimise intr-un moment ulterior deblocarii contului, respectiv cu respectarea celorlalte conditii din prezentul Regulament si numai in perioada Promotiei.

7.2.9. Inscrierea in campania promotionala prin expedierea unui SMS la 1878 continand codul promotional

(1) Ce trebuie sa faca Participantul:

 • sa cumpere cel putin un produs participant la promotie.
 • sa descopere codul unic in interiorul etichetei promotionale
 • sa trimita intre 28 septembrie si 23 noiembrie 2018 un SMS la numarul 1878 (numar cu tarif normal, in retelele Orange / Vodafone / Telekom) care sa contina codul unic din interiorul etichetei promotionale.

(2) Participantul va primi un SMS de raspuns cu unul din urmatoarele mesaje:

 • Pentru fiecare SMS trimis inainte de 28 septembrie 2018 ora 00.00, indiferent de cate coduri trimite, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:
  Promotia Milka nu a inceput inca.Pastreaza ambalajul cu eticheta promotionala si retrimite codul din 28.09 la acelasi numar sau pe promo.milka.ro
 • Daca un cod promotional corect este expediat in perioada 28 septembrie - 23 noiembrie 2018, Participantul va primi urmatorul mesaj:
  Pentru primul cod corect
  - „Codul tau este valid! Mareste-ti sansele de a castiga premii tandre cu mai multe coduri inscrise si pastreaza ambalajul si eticheta

Pentru urmatoarele coduri corecte – „Ai inscris X coduri valide! Mareste-ti sansele de a castiga premii tandre cu mai multe coduri inscrise si pastreaza ambalajul si eticheta.”

 1. Daca un cod promotional incorect este expediat in perioada 28 septembrie - 23 noiembrie 2018, Participantul va primi unul dintre mesajele cu urmatorul continut (in functie de cate coduri incorecte consecutive a trimis):
  Pentru primul cod gresit introdus:Ai introdus un cod incorect. Tasteaza cu mai multa atentie si poti castiga mii de premii, special pregatite pentru momentele tale de tandrete!
  Intre 2 - 9 coduri incorecte introduse: „Ai introdus deja X coduri incorecte. Tasteaza cu mai multa atentie si poti castiga mii de premii, special pregatite pentru momentele tale de tandrete!”.
  Pentru al 10-lea cod incorect trimis:Ai introdus ultimul cod incorect permis. Numarul tau de telefon a fost blocat.Contacteaza infoline:021.233.04.05(tarif normal) pentru a afla cum il poti debloca”.

 1. Daca un Participant introduce consecutiv 10 coduri gresite, accesul la promotia Milka ii va fi blocat, acesta primind urmatorul mesaj:
  „Ai introdus prea multe coduri gresite! Numarul tau de telefon a fost blocat.Contacteaza infoline:021.233.04.05(tarif normal) pentru a afla cum il poti debloca”
 1. Daca un cod promotional este primit la numarul 1878 de mai multe ori, de pe acelasi numar de telefon sau de pe telefoane diferite (indiferent de maniera de inscriere anterioara a codului in promotie), Participantul va primi unul din mesajele cu urmatorul continut:
  „Acest cod a fost folosit deja. Inscrie un nou cod promotional si poti castiga premii special pregatite pentru momentele tale de tandrete.„
 1. Daca un Participant trimite un mesaj dupa terminarea promotiei, acesta va primi urmatorul mesaj:
  „Promotia Milka s-a incheiat pe data de 23.11.2018. Continua sa simti cu tandrete premierele, alaturi de Milka!”
 1. Daca un participant castiga un premiu instant, acesta va primi unul dintre urmatoarele mesaje:
  „Felicitari, ai castigat un Mouse. Pastreaza ambalajul si eticheta, vei fi contactat pentru validare.”
  „Felicitari, ai castigat un eBook Reader. Pastreaza ambalajul si eticheta, vei fi contactat pentru validare”
  „Felicitari, ai castigat un Troller. Pastreaza ambalajul si eticheta, vei fi contactat pentru validare.”
 1. Daca un participant incearca sa introduca prin SMS cel al 11-lea cod intr-o singura zi calendaristica, indiferent de modul in care au fost introduse celelalte 10 coduri in promotie, acesta va primi un SMS cu urmatorul text:
  “Ai introdus deja numarul maxim de coduri admise pe zi(10 coduri). Foloseste acest cod maine si poti castiga premii speciale pentru momentele tale de tandrete.”

7.2.10. Conditii de participare prin intermediul website-ului promo.milka.ro

(1) Ce trebuie sa faca Participantul:

 1. sa cumpere cel putin un produs participant la promotie.
 2. sa descopere codul unic in interiorul etichetei promotionale
 3. sa intre pe promo.milka.ro si sa introduca codul unic, in perioada 28 septembrie ora 00:00 – 23 noiembrie 2018, ora 23:59:59.

(2) Introducerea codului unic se face in sectiunea „Inscrie codul”, prin introducerea numarului de telefon mobil personal si a codului unic. Participantul va primi unul dintre urmatoarele mesaje:

(a) Pentru fiecare SMS trimis inainte de 28 septembrie 2018 ora 00.00, indiferent de cate coduri trimite, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:
Promotia Milka nu a inceput inca.Pastreaza ambalajul cu eticheta promotionala si retrimite codul din 28.09 la acelasi numar sau pe promo.milka.ro

(b) Daca un cod promotional corect este expediat in perioada 28 septembrie - 23 noiembrie 2018, Participantul va primi urmatorul mesaj:
Pentru primul cod corect
- „Codul tau este valid! Mareste-ti sansele de a castiga premii tandre cu mai multe coduri inscrise si pastreaza ambalajul si eticheta

Pentru urmatoarele coduri corecte – „Ai inscris X coduri valide! Mareste-ti sansele de a castiga premii tandre cu mai multe coduri inscrise si pastreaza ambalajul si eticheta.”

(c) Daca un cod promotional incorect este expediat in perioada 28 septembrie - 23 noiembrie 2018, Participantul va primi unul dintre mesajele cu urmatorul continut (in functie de cate coduri incorecte consecutive a trimis):
Pentru primul cod gresit introdus:Ai introdus un cod incorect. Tasteaza cu mai multa atentie si poti castiga mii de premii, special pregatite pentru momentele tale de tandrete!
Intre 2 - 9 coduri incorecte introduse: „Ai introdus deja X coduri incorecte. Tasteaza cu mai multa atentie si poti castiga mii de premii, special pregatite pentru momentele tale de tandrete!”.
Pentru al 10-lea cod incorect trimis:Ai introdus ultimul cod incorect permis. Numarul tau de telefon a fost blocat.Contacteaza infoline:021.233.04.05(tarif normal) pentru a afla cum il poti debloca”.

(d) Daca un Participant introduce consecutiv 10 coduri gresite, accesul la promotia Milka ii va fi blocat, acesta primind urmatorul mesaj:
„Ai introdus prea multe coduri gresite! Numarul tau de telefon a fost blocat.Contacteaza infoline:021.233.04.05(tarif normal) pentru a afla cum il poti debloca”

(e) Daca un cod promotional este primit la numarul 1878 de mai multe ori, de pe acelasi numar de telefon sau de pe telefoane diferite (indiferent de maniera de inscriere anterioara a codului in promotie), Participantul va primi unul din mesajele cu urmatorul continut:

„Acest cod a fost folosit deja. Inscrie un nou cod promotional si poti castiga premii special pregatite pentru momentele tale de tandrete.„

(f) Daca un Participant trimite un mesaj dupa terminarea promotiei, acesta va primi urmatorul mesaj: „Promotia Milka s-a incheiat pe data de 23.11.2018. Continua sa simti cu tandrete premierele, alaturi de Milka!”

(g) Daca un participant castiga un premiu instant, acesta va primi unul dintre urmatoarele mesaje:

Felicitari, ai castigat un Mouse. Pastreaza ambalajul si eticheta, vei fi contactat pentru validare.”

Felicitari, ai castigat un eBook Reader. Pastreaza ambalajul si eticheta, vei fi contactat pentru validare”

Felicitari, ai castigat un Troller. Pastreaza ambalajul si eticheta, vei fi contactat pentru validare.”

(h) Daca un participant incearca sa introduca prin SMS cel al 11-lea cod intr-o singura zi calendaristica, indiferent de modul in care au fost introduse celelalte 10 coduri in promotie, acesta va primi un SMS cu urmatorul text:

“Ai introdus deja numarul maxim de coduri admise pe zi(10 coduri). Foloseste acest cod maine si poti castiga premii speciale pentru momentele tale de tandrete.”

7.3.1. Premiile descrise la Art 6. se vor acorda dupa cum urmeaza:

7.3.1.1 Pentru fiecare premiu se va desemna anterior inceperii Promotiei, in mod aleator, cate un moment castigator (definit sub forma: zi, ora, minut) si, respectiv, cate un numar de ordine asociat fiecarui moment castigator (un numar intreg intre 1 si 5). Momentele castigatioare vor fi extrase din intervalul corespunzator perioadei Promotiei.

7.3.1.2 Momentele castigatoare, respectiv numerele de ordine aferente acestora, vor fi consemnate intr-un document scris si autentificat de catre un notar public, ce nu va fi facut public, anterior inceperii promotiei.

7.3.1.3 Va fi desemnat castigator Participantul care introduce in promotie un cod valid dupa un moment castigator si al carui numar de ordine este acelasi cu numarul de ordine corespunzator momentului castigator respectiv (Exemplu: Sa presupunem ca pentru ziua Z momentul castigator este ora hh:mm, iar numarul de ordine are valoarea 3. Va castiga Participantul care a introdus al 3-lea dupa momentul hh:mm in Contul sau un Cod valid). De asemenea, Participantii cu urmatorul numar de ordine consecutiv va fi desemnat rezerva. (Pentru exemplul de mai sus, va fi desemnat rezerva Participantul al carui numer de ordine este 4).

7.3.1.4 Daca intre doua momente castigatoare nu s-a introdus nici un cod valid in promotie si astfel nu s-a putut desemna nici un castigator pentru primul moment, numarul de ordine aferent celui de-al doilea moment castigator va fi aplicat doar dupa desemnarea castigatorului si rezervelor pentru momentul castigator antecedent (de ex: daca un moment castigator este ora 10:00 cu numar de ordine 3 si urmatorul este 12:07 cu numar de ordine 2 iar intre cele 2 momente nu au fost introduse coduri valide, al treilea cod valid introdus dupa 12:07 (care reprezinta si al treilea cod introdus dupa ora 10:00) va fi desemnat castigator pentru ora 10:00, urmatoarele 2 coduri valide vor fi desemnate rezerve pentru momentul castigator 10:00; al doilea cod valid trimis dupa desemnarea rezervelor pentru primul moment castigator va fi desemnat castigator pentru ora 12:07, iar urmatoarele 2 coduri valide vor fi desemnate rezerve pentru acelasi moment).

7.3.1.5 Un Participant poate castiga cel mult cate un premiu din fiecare tip de premiu pe toata perioada desfasurarii promotiei: un Mouse si un eBook Reader si un Troller.

7.4. Validarea castigurilor. Publicarea castigatorilor.

7.4.1. Ulterior desemnarii castigatorilor Promotiei, potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus si corespunzatoare fiecarui tip de premiu in parte, Organizatorul va proceda la validarea castigurilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Promotie, precum si modul de desfasurare a acesteia.

Organizatorul poate solicita oricarui Participant furnizarea, in orice moment, a ambalajului promotional continand orice cod introdus de respectivul participant in promotie.

Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Promotiei, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:

(1) Participantul are dreptul de a se inscrie in Promotie, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(2) Inscrierea in Promotie sa se realizeze numai in una dintre modalitatile de inscriere prevazute la Art. 7.2.2.(1) si 7.2.2.(2) de mai sus;

(3) Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 7.1 de mai sus;

(4) Participantul va asigura integritatea ambalajului Produsului Participant si va pastra acest ambalaj, impreuna cu eticheta promotionala pe care este inscris Codul, fiind in mod expres prevazut ca deteriorarea in orice mod, precum si separarea etichetei promotionale de ambalajul pe care aceasta este aplicata va conduce la invalidarea castigului si, prin urmare, la imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului.

(5) Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil pentru care li s-a creat Contul, in intervalul orar 09:00 – 17:00, de 3 ori in decursul a 3 zile lucratoare de la momentul trimiterii SMS-ului de anuntare al castigarii premiului. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat, dupa cele 3 zile lucratoare se va trece la contactarea rezervelor.

(6) Pentru a fi validat drept castigator, Participantul va furniza Organizatorului informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la Campanie, in termen de maxim 3 zile de la momentul contactarii telefonice, dupa cum urmeaza:

 • Pe decursul a 3 zile lucratoare de la momentul castigatului, un reprezentant al Organizatorului va face maxim 3 incercari telefonice de a contacta fiecare castigator, in intervale de timp diferite (de luni pana vineri, intre orele 09.00 – 20.00).
 • Pentru validarea preliminara a castigatorilor Campaniei, fiecarui castigator i se va solicita telefonic urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii, adresa de livrare.
 • In cadrul apelului telefonic, castigatorului i se va solicita sa trimita prin modalitatea comunicata in momentul contactarii telefonice urmatoarele documente, dupa caz, pentru validarea preliminara:
  • Copia/Poza ambalajului pe care se regaseste atasata eticheta ce contine codul castigator; in poza/copie trebuie sa se vada ambalajul si codul promotional atasat de ambalaj
  In urma apelului telefonic, potentialului castigator i se va genera un link, prin una dintre modalitatile prezentate (SMS sau e-mail), in functie de optiunea acestuia. Accesand acel link, potentialul castigator va trebui sa incarce documentele solicitate in cadrul apelului telefonic, in termenul specificat. In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, potentialul castigator va primi o confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care ceva este in neregula cu documentul primit, acesta va fi anuntat si rugat sa reincarce documentul la link-ul pe care l-a primit.
  • Documentele mentionate mai sus trebuietransmise Organizatorului, prin modalitatea comunicata, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la momentul efectuarii convorbirii telefonice. In cazul in care Organizatorul nu va primi documentele solicitate in vederea validarii premiului, in a 3 zi lucratoare ii va transmite un sms potentialului castigator prin care il va informa ca este ultima zi in care mai poate trimite documentelor solicitate. Daca dupa trimiterea sms-ului, potentialul castigator nu va trimite documentele solicitate, premiul acestui va fi invalidat in a 4 zi lucratoare de la momentul contactarii telefonice.
  • Imposibilitatea potentialului castigator de a face dovada detinerii ambalajului ce contine codul desemnat castigator in original, constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament duce la considerarea Castigului ca invalid, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.
  • Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participantul castigator a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici acesta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, in ordinea cronologica a inscrierilor, celelalte rezerve. Acesti Participanti vor fi notificati si validati de catre Organizator in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare de la data constatarii neindeplinirii de catre Participantul initial extras a conditiilor prezentului Regulament. Daca la epuizarea rezervelor premiul va ramane neacordat, acesta va ramane in proprietatea si la dispozitia Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul castigatorilor.
  • Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.
  • Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru documentele trimise de castigator pentru validare care nu ajung la Organizator.

  7.4.2. Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face dupa criteriile mentionate in art 7.4.1. In cazul in care niciuna rezervele nominalizate pentru un tip de premiu nu poate fi validata, premiul va ramane in posesia organizatorului.

  7.4.3. Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea numelui castigatorilor si a premiilor castigate pe website promo.milka.ro, in termen de 30 (treizeci) zile lucratoare de data incheierii procesului de validare a castigurilor. Sub rezerva neintervenirii uneia dintre situatiile mentionate la Art. 7.4.2. de mai sus.

  7.5. Intrarea in posesia premiilor

  7.5.1. Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului, prin curierat rapid, ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public pe website-ul promo.milka.ro (sectiunea “Castigatori”).

  7.5.2. In cazul in care premiile sunt refuzate de catre de catre Castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii, acestea raman in posesia Organizatorului.

  7.5.3. Premiile constand in Troller si eBook Reader vor fi inmanate castigatorilor numai in baza unui proces verbal de predare-primire care contine datele de identificare ale castigatorului, descrierea premiului primit, precum si semnatura de primire si de predare a castigatorului. Odata cu semnarea procesului verbal, Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

  7.5.4. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora.

  Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

  Art. 8 - Taxe si impozite

  Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

  Art 9 – Limitarea raspunderii

  9.1. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

  9.2. Organizatorii Campaniei promotionale Gaseste forma speciala a tandretei tale nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra ambalajelor promotionale, cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.

  9.3. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia Organizatorului este definitiva.

  9.4. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 23.12.2018 inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

  9.5. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

  1. ambalaje deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
  2. lipsa de pe ambalajul produselor participante a codului promotional;
  3. SMS-urile trimise la alt numar de telefon decat 1878, inscrierea online pe un alt site decat promo.milka.ro ce ar duce la neprimirea acestora de catre Organizator;
  4. SMS-urile sau inregistrarile online ce contin un cod scris gresit fata de cel de pe ambalajul promotional
  5. SMS-urile sau inregistrarile online trimise in afara perioadei promotiei mentionate mai sus;
  6. SMS-urile care nu sunt expediate de pe un numar de telefon din retelele Orange, Vodafone sau Telekom;
  7. SMS-urile trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;
  8. Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii (numar telefon mobil personal si cod valid)
  9. Situatiile in care numarul de telefon de pe care este primit un SMS nu poate fi identificat si ca atare Organizatorii nu vor putea raspunde Participantului la promotie;
  10. Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile, in legatura cu care s-au inregistrat codurile online;
  11. Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi ambalaj promotional. Conform prezentului regulament, premiile vor fi acordate primului participant care a introdus codul pe promo.milka.ro sau a trimis SMS-ul respectiv continand codul promotional desemnat castigator si poate face dovada achizitionarii produsului;
  12. Existenta in stocurile magazinelor a produselor participante la promotie;
  13. Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in promotie din cauza ilizibilitatii datelor personal, codului inscris;
  14. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit
  15. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de serviciile firmei de curierat etc;
  16. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator;
  17. Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la ambalajul promotional sau la codul unic (ex: ambalaje fara insemne promotionale, ambalaje fara coduri promotionale imprimate, coduri ilizibil imprimate), generate de unele limitari tehnice ale furnizorului acestor materiale;
  18. Defectiuni tehnice ale operatorului de telefonie mobila;
  19. Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale siteului, implicate in procesul de reamintire a parolei si userului.
  20. Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului).
  21. Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decate cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser internet (Internet Explorer vers. minim 11, minim Opera 55, minim Chrome 68.x, minim Firefox 61)
  22. Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

  Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.

  Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.

  Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).

  Art. 10 Angajamente, Confidentialitatea Datelor

  10.1 Prin inscrierea in Campania Gaseste forma speciala a tandretei tale, Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament.

  10.2 Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament si in Politica de confidentialitate disponibila pe promo.milka.ro.

  Art. 11 - Incetarea / Intreruperea Promotiei. Forta majora

  11.1. Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei.

  11.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

  11.3. Promotia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.4 de mai sus.

  Art. 12 - Imposibilitatea ridicarii premiilor

  12.1 In cazul in care oricare dintre castigatorii Promotiei se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

  Art. 13 – Litigii

  13.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

  13.2 Participantii pot depune contestatie in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale la numarul de telefon 021 233 04 05 sau prin email la adresa consumator@mdlz.com pana la data de 23.12.2018, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator.

  Art. 14 - Alte Clauze

  14.1 Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

  14.2 Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

  14.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei.

  14.4 Organizatorul isi rezerva dreptul ca pe timpul Promotiei sa aduca modificari site-ului in respectul acestui regulament fara sa anunte participantii la Promotie.  ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Promotiei

  Gaseste forma speciala a tandretei tale
  (“Promotia”)
  - Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

  1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii

  In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:
  i) Organizarea si desfasurarea campaniei;
  ii) Desemnarea si validarea castigatorilor;

Mondelez Romania S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5 - 7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6 inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6905/2010, avand Codul Unic de inregistrare 1097530 (denumita in continuare "Operatorul"),

prin intermediul KINECTO INTERNATIONAL, cu sediul in Romania, Str. George Enescu nr 11-1A, etaj 7, birou 2, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/1045/2003, Cod unic de inregistrare RO15159048, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”),

dar si prin intermediul

MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucureşti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de inregistrare RO13351917, avand numar de notificare la ANSPDCP 298, in calitate de subimputernicit al Imputernicitului (denumita in cele ce urmeaza “Subimputernicit”),

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

Mondelez Romania S.A.,, adresa: Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, email:MDLZDPOMEU@mdlz.com

2.Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Nume si prenume;
 • Data nasterii;
 • Adresa de livrare;
 • Adresa de e-mail;
 • Numar de telefon

3. Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Mediapost Hit Mail in vederea:
i) Organizarea si desfasurarea campaniei;
ii) Desemnarea si validarea castigatorilor;

“Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta.

4. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului/ Imputernicitilor Operatorului - KINECTO INTERNATIONAL, MEDIAPOST HIT MAIL SA; , precum si sub-procesatorului, imputernicitilor Urgent Curier, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

5. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Promotiei.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse in termen de 60 de zile de la incheierea Promotiei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Promotia „Gaseste forma speciala a tandretei tale”.

6. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

 • dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 • dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
 • dreptul la portabilitate a datelor;
 • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Desemnarea castigatorilor Campaniei se va prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: MDLZDPOMEU@mdlz.com

7. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

8. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

10. Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.